U HUP-U OSIJEK ODRŽAN PUMA SEMINAR NA TEMU: „BALANCED SCORECARD – OPERACIONALIZACIJA STRATEŠKIH PLANOVA U PRAKSI“

10. listpoada 2019. godine u prostorijama regionalnog ureda HUP-a u Osijeku organiziran je seminar na temu: „Balanced Scorecard – Operacionalizacija strateških planova u praksi“.

Na interaktivnom seminaru obradile su se teme iz strateškog planiranja kao što su: proces strateškog planiranja – sadržaj i hodogram, upravljačka piramida organizacije, analiza natjecateljske arene i definiranje strateških ciljeva u praksi.
Također obradilo se mapiranje i kaskadiranje strateških ciljeva (Balanced Scorecard (BSC) – ključni alat za implementaciju strategije, „Lagging“ vs. „Leading“ KPI-evi, Value Driver Tree, Strategy Mapping, te integracija BSC matrice organizacije, sektora i zaposlenika.
Predavač ovog zanimljivog seminara bio je dr. sc. Mladen Meter, konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o., a na seminaru je i ime Arios d.o.o. nazočila polaznika SOR-a Iva Jureta, mag.iur.

 

NOVOSTI