Kontakt

Osnovni podaci

ARIOS d.o.o.
Agencija za računovodstvo, informatiku, organizaciju i savjetovanje

Radno Vrijeme:
ponedjeljak – petak: 07:00 – 15:00 sati

I.G.Kovačića 49, 31551, Belišće

Žiro račun: HR9723400091100044249

Marija Kušić – osnivač i prokurist
Mob: 098208888
E-mail: marija@arios.net

Aleksandar Kušić – direktor
Mob: 098299004
E-mail: aco@arios.net

Maja Bobotić – referent za obrte i pravne osobe
Mob: 0995433923
E-mail: maja@arios.net

Sanja Pačarek – referent za vođenje knjigovodstva udruga i pravnih osoba, obrta paušala
Mob: 098552697
E-mail: sanja@arios.net

Senka Karapetrić – referent za pravne osobe
Mob: 0995047680
E-mail: senka@arios.net

Bojana Mikulić – referent za pravne osobe
Mob: 0995075419
E-mail: bojana@arios.net

Diana Bagarić – referent za obrte
Mob: 098391531
E-mail: diana@arios.net

Dora Karapetrić – referent za pravne osobe
Mob: 0995433925
E-mail: dora@arios.net