Usluge i savjeti

Usluge

Usluge računovodstva pružamo u našem uredu u Belišću. Budući da posjedujemo server i najsuvremeniji software, u mogućnosti smo pružati usluge korisnicima iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.

U mogućnosti smo pružiti usluge računovodstva korisnicima državnog proračuna:

– obrtima
– slobodnim zanimanjima
– trgovačkim društvima
– zadrugama
– udrugama
– OPG-ovima
– političkim strankama
– udomiteljstvima
– profesionalnim sportašima
– građanima upisanim u RPO
– ustanovama
– korisnicima državnog proračuna
– i svima ostalima koji su obveznici vođenja knjigovodstva

Za sve navedene klijente vršimo i usluge:

– prijava u RPO
– prijava u PDV
– prijava vlasnika i radnika u HZMO i HZZO
– izrada projekata male vrijednosti
– slanje JOPPD obrasca putem usluge E-porezna
– priprema dokumentacije za postupak javne nabave

Savjeti

Pravni savjeti:

– otvaranje obrta
* privremena obustava
* zatvaranje obrta
* radni odnosi
* mirovinsko i zdravstveno osiguranje
– otvaranje j.d.o.o.
– otvaranja d.o.o.
– otvaranje zadruga
– otvaranje OPG-a
– registracija udruga
– upis građana u RPO
– upis udruga u RNO (Registar neprofitnih organizacija)
– savjetovanje pri likvidaciji trgovačkog društva
– otvaranje ustanova
– savjetovanje i brisanje tvrtke bez postupka likvidacije

Gospodarski savjeti:

– upravljanje obrtom
– poslovno planiranje

Financije i računovodstvo:

– obveze u poslovanje
– analize poslovanja i financijska izvješća

Poslovni povezivanje:

– poslovno povezivanje obrtnika

Nove usluge:

– otvaranje e-obrta
– pristup aplikaciji e-Građani (informativni izračun mirovine, uvid u radnu knjižicu…)
– priprema dokumentacije za javne pozive koje raspisuju lokalna i regionalna zajednica kao i resorna ministarstva
– otvaranje trgovačkog društva
– HZZ samozapošljavanje
– sufinanciranje zapošljavanja
– proširenje poslovanja
– usavršavanje postojećih zaposlenika
– priprema dokumentacije za javnu nabavu