Što s udrugama koje nisu uskladile svoje statute?

ZAKON O UDRUGAMA (NN74/14) stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine i sve udruge su dobile zadatak uskladiti svoje statute do 30. rujna 2015. godine.

Ukoliko Udruga u navedenom roku nije uskladila svoj statut, nadležni ured državne uprave utvrđuje postoje li uvjeti za likvidaciju po službenoj dužnosti. Ukoliko postoji donosi se rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, a za likvidatora će se odrediti osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga.

Procesu likvidacije po službenoj dužnosti prethodi izrada izvješća o udrugama koje nisu uskladile svoje statute, posredni i neposredni inspekcijski nadzor te poduzimanje zakonskih mjera od strane nadležnog ureda državne uprave.

Ukoliko niste uskladili svoje statute, a Vaša udruga nije aktivna i želite izbjeći procese koji bi Vam eventualno mogli prethoditi, javite se na jedan od kontakata Agencije ARIOS kako bi za Vas pokrenuli skraćeni postupak prestanka udruge.

Mail: kristina@arios.net
telefon: 031/665-327
mobitel: 099/5075419

NOVOSTI