REFORMA POREZNOG SUSTAVA OPĆI POREZNI ZAKON

 

U sklopu porezne reforme, Sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (NN 115/16) koji stupa na snagu 01.01.2017. godine.
Najznačajnije promjene odnose se na snižavanje stope poreza na dobit te one iznose:
• 18% za poreznog obveznika koji ostvaruje godišnji prihod veći od 3 milijuna kuna
• 12% za poreznog obveznika koji ostvaruje godišnji prihod do 3 milijuna kuna
Porezna osnovica utvrđivati će se na tri načina:
1. prema računovodstvenim načelima, kao razlika prihoda i rashoda, uz propisana uvećanja i smanjenja
2. prema novčanom načelu (odnosno naplaćenim prihodima i plaćenim rashodima) uz kumulativno ispunjavanje 2 uvjeta (prihod do 3 milijuna kuna i PDV obračunavan prema naplaćenim naknadama)
3. u paušalnom iznosu, samo za neprofitne organizacije, uz uvjet da od gospodarske djelatnosti ostvaruju prihod koji je manji od PDV praga
Porezno priznatim rashodima smatrati će se: troškovi reprezentacije u visini od 50%, troškovi za osobni automobil u visini od 50% ako se po toj osnovi ne obračunava plaća u naravi, troškovi za osobni prijevoz u visini od 100% ako se po toj osnovi obračunava plaća ili drugi dohodak u naravi.
U porezno priznate rashode priznati će se i otpis dugova male vrijednosti (do 200,00 kn), otpis duga za koji su poduzete mjere za naplatu, ali naplata nije bila moguća, otpis duga građana nad kojim se provodi stečaj. Ovi rashodi će se priznati pri obračunu poreza na dobit za 2016. godinu.
Ukida se porezna olakšica za reinvestiranu dobit, za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na područjima JLRS razvrstanim u II. skupinu, a zadržava se olakšica za porezne obveznike koji obavljaju djelatnostna područjima JLRS razvrstanim u I. skupinu, umanjenje porezne obveze za 50% i za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara- ne plaćaju porez na dobit.

NOVOSTI