OBVIJEST UDRUGAMA KOJE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO O DOSTAVI OBRASCA S-PR-RAS-NPF

 

Sve udruge koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva, a to su:
• udruge od čijeg je osnivanja prošlo manje od tri godine
• udruge čija vrijednosti imovine u zadnje tri godine je veća od 230.000,00 kn i godišnji prihod je u zadnje tri godine veći od 230.000,00 kn
dužne su za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka predati do 20. travnja 2017. godine Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.

Obrazac S-PR-RAS-NPF propisan je Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/2015), temeljen na Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitinih organizacija (NN 121/2014), a na snazi od 01.01.2015. godine.

Pozivamo sve udruge da nam se s povjerenjem obrate u ARIOS d.o.o. za izradu Obrasca S-PR-RAS-NPF te također sve udruge koje imaju bilo kakvu nedoumicu, na kontakt: 098/208 888 ili arios@arios.net.

NOVOSTI