OBAVIJEST ZA GRAĐANE GRADA BELIŠĆA – BIORAZGRADIVI OTPAD

Biorazgradivi otpad (smeđa kanta) čine biljni ostaci od pripreme hrane te vrtni i zeleni otpad. Biorazgradivi otpad je vrijedna sirovina za proizvodnju komposta, dok je kompostiranje najprihvatljiviji, najstariji i najprirodniji način recikliranja biorazgradivog komunalnog otpada. Kompostiranjem se biorazgradivi otpad smanjuje za 2/3 težine te nastaje kvalitetno organsko gnojivo koje služi za proizvodnju supstrata ili se njime mogu oplemeniti vrtovi i poljoprivredne površine koje su intenzivnom poljoprivredom previše iskorištene. Nakon pražnjenja spremnika za biorazgradivi otpad, spremnik operite hladnom vodom bez korištenja sredstava za čišćenje i zatim dobro osušite spremnik te ga opet možete koristiti. Termini odvoza biorazgradivog komunalnog odvoza ili na web stranicama davatelja javnih usluga. Biorazgradivi otpad odlažite direktno u spremnik bez prethodnog stavljanja u bilo kakve vrećice.

U tablici ispod navedeno je što treba odlagati u kantu za biorazgradivi otpad.

NAPOMENA: Sakupljanje biootpada započinje 5. travnja 2023. godine.

1., 2., 3. i 4. tjedan u mjesecu: SRIJEDA – biootpad Belišće, ČETVRTAK – biootpad prigradska naselja

Vaš Arios!

ŠTO TREBA ODLAGATI U KANTU ZA BIORAZGRADIVI OTPAD?
DA NE
sirovi ostaci voća i povrća plastika, metal, staklo
talog kave i vrećice čaja lijekovi, ulja, boje
lišće, korov, trava pelene i ulošci
usitnjeno suho granje tekstil
ljuske jajeta osjemenjeni korov
ostaci od rezidbe grmlja i živica novinski papir i časopisi u boji
slama i sjeno ostaci kuhanih jela
pepeo (ohlađeni) kosti, meso, lešine domaćih životinja
piljevina bojano ili lakirano drvo
zemlja od lončarica cigarete, gume, drveni sanduci

 

NOVOSTI