NOVINE KOD AUTORSKE NAKNADE

Zakonom o doprinosima (NN 84/08,152/08, 94/09, 18/11, 22/11, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) propisano je plaćanje doprinosa na autorske naknade te je propisano plaćanje doprinosa za umirovljenike.
Kako je autorska naknada povoljnija za isplatu od npr. ugovora o djelu, često se u praksi želi isplatiti naknada vanjskom suradniku kao autorska iako ona to nije. Upozoravamo da su predviđene velike novčane kazne za isplatitelja za autorska djela koja to nisu.

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja te vrstu.

Autorska djela jesu: jezična djela, glazbena, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, djela arhitekture, primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografska djela, audiovizualna i slično.

Prilikom isplate autorske naknade obračunavaju se sljedeća davanja:
– doprinos za zdravstveno osiguranja 7,5% na bruto osnovicu
– doprinos za mirovinsko osiguranje 10% (MIO I 7,5% i MIO II 2,5%) iz bruto osnovice
– porez na dohodak 24%
– prirez (ako ga ima)

Prilikom obračuna javnih davanja, osnovica se umanjuje za 30% pušalno priznatih troškova ili za dodatnih 25% ukoliko postoji potvrda ovlaštene strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije.
Kada se isplaćuje neto honorar, moraju se platiti i doprinosi te pustiti JOPPD obrazac.
Autorska naknada se mora isplatiti na žiro račun.

Ukoliko niste sigurni da li se radi o autorskom ili nekom drugom ugovoru te kako ga isplatiti, javite nam se u ARIOS d.o.o. na 098/208-888 ili arios@arios.net.

NOVOSTI