NEOPOREZIVE POTPORE KOJE SE NE SMATRAJU DOHOTKOM OD NESAMOSTALNOG RADA

 

POTPORE ZA SLUČAJ SMRTI RADNIKA

Do 995,43 € osim jednokratnih potpora koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne samouprave na temelju svojih općih akata, te pravne i fizičke osobe

JEDNOKRATNE POTPORE U SLUČAJU SMRTI ČLANA UŽE OBITELJI RADNIKA (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi, te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)

Do 560,00€

Za moguće nejasnoće i dodatna pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osoba za kontakt: marija@arios.net ili 098 208 888

 

NOVOSTI