NASTAVAK EDUKACIJE – Agencija Arios na seminaru „Računovodstvo obrtnika“

OSIJEK Od 02. do 04. prosinca 2013.godine u Obrtničkoj komori Osječko – baranjske županije u Osijeku održan je seminar pod nazivom „Računovodstvo obrtnika“. Seminar je organiziran od strane Obrtničke komore Osječko-baranjske županije i Udruga računovođa i financijskih djelatnika uz sufinanciranje Osječko-baranjske županije.

IMG00174

Predavač na ovoj trodnevnoj edukaciji bio je doc.dr.sc. Ivo Mijoč, profesor sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Putem ovog seminara pokušao je u kratkom vremenu upoznati obrtnike sa problematikom računovodstva obrtnika. Poseban naglasak dao je na analizu specifičnih računovodstvenih situacija u obrtništvu, te rješavanju praktičnih zadataka kao pretpostavci za upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća. Od praktičnih primjera posebno su se obrađivali primjeri knjiženja u Knjizi primitaka i izdataka (KPI) i Knjizi dugotrajne imovine (KDI). Na seminaru je sudjelovala i Antea Balatinac, polaznica stručnog osposobljavanja u Agenciji Arios.

NOVOSTI