J A V N I   P O Z I V za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

 

 Predmet Javnog poziva

Predmet ovoga Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata  udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Temeljem ovoga Javnog poziva bit će financirani programi udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovoga Javnog poziva.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

Ugovor o financiranju programa/projekta

S korisnikom potpore zaključuje se ugovor. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze Korisnika i Županije. Korisnik potpore može potpisati ugovor najkasnije do 30. lipnja 2024. godine.

Financijska sredstava

Za financiranje prioritetnih područja koja su predmet ovoga Javnog poziva raspoloživa su sredstva kroz sljedeće programe:

 

Rbr. Namjena Raspoloživi iznos sredstava u eurima Mogući iznos potpore u eurima
1. Skrb o umirovljenicima i kvaliteta života starih osoba 9.290,00 do 660,00
2. Programi za Rome i unaprjeđenje položaja djece pripadnika Romske nacionalne manjine 5.310,00 do 1.320,00
3. Sufinanciranje troškova stambenih zajednica za mlade 6.640,00 do 3.980,00
4. Sufinanciranje projekata socijalnih samoposluga 13.270,00 do 3.980,00
5. Radna okupacija osoba s intelektualnim poteškoćama 3.980,00 do 3.980,00
6. Psihosocijalna podrška obiteljima djece i  djeci oboljeloj od malignih bolesti 6.640,00 do 6.630,00
7. Razvoj civilnog društva u području socijalne skrbi 26.550,00 do 2.650,00
8. Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga 58.090,00 do 5.310,00
9. Za financiranje/sufinanciranje programa i projekta civilnih udruga iz područja zaštite zdravlja i okoliša 26.540,00 do 2.650,00
10. Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda 23.890,00 do 664,00
UKUPNO 180.200,00

 

Iz sredstava Proračuna Županije temeljem ovoga Javnog poziva udruzi se mogu odobriti sredstva za jedan program ili projekt.

Neće se sufinancirati programi/projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

UKOLIKO ŽELITE DA VAM POMOGNEMO U IZRADI DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV SLOBODNO NAM SE OBRATITE NA:

E-mail: marija@arios.net

Tel: 098 208 888

NOVOSTI