IZMJENE I DOPUNE UPUTA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi 

(https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/HZJZ_Preporuke_domovi_02_07.pdf)

 objavljene 2. srpnja 2020. godine mijenjaju se u cilju unaprjeđenja kvalitete života i dobrobiti korisnika smještaja kako slijedi: 

POSJETE KORISNICIMAOmogućuju se posjete korisnicima u vanjskim prostorima pružatelja usluga (okućnica, vrt, dvorište i sl.). 

Korisnici kod izlaska u vanjske prostore nose masku. Posjeti su ograničenog trajanja te se organiziraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu, na način da se može održati razmak od 1,5 metra između svih osoba. Manji razmak moguć je jedino između korisnika i djelatnika kada je korisniku, uslijed njegovog zdravstvenog stanja, nužna pratnja djelatnika. Pružatelj usluga dužan je paziti da za svaku osobu ima isplanirano najmanje 3 m2 vanjskog prostora. Prema raspoloživoj površini utvrđuje se maksimalni broj posjetilaca kao i raspored posjeta. Posjetioci imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se pridržavati drugih mjera zaštite (dezinfekcija ruku i sl.). Preporučuje se da u jednom posjetu jednog korisnika može posjetiti jedna osoba. Prije početka posjeta posjetiocima je potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena tjelesna temperatura, posjet se ne može ostvariti. O posjetima pružatelj usluge smještaja vodi dnevnu evidenciju. Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima doma. 

DOSTAVA POTREPŠTINAPotrebno je omogućiti dostavu higijenskih potrepština, jela u originalnim pakiranjima i ostalih potrepština od strane članova obitelji i prijatelja bez prethodne pohrane; omot je potrebno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom i nakon toga predati korisniku. Omogućuje se dostava hrane (jela), svježeg voća i povrća; svježe voće i povrće potrebno je prije predaje pružatelju usluge na odgovarajući način oprati. Predmetni paketi predaju se na samom ulazu kod pružatelja usluga. 

DODATNE UGOVORENE USLUGE (USLUGE FIZIKALNE TERAPIJE, LOGOPEDIJE, PSIHOLOŠKE, EDUKACIJSKOREHABILITACIJSKE, PSIHOTERAPIJE; MASAŽA, FRIZERI, KROJAČI, UGOSTITELJI, POKRETNI SPECIJALISTIČKI GERONTOLOŠKO-STOMATOLOŠKI TIMOVI, AMBULANTE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SL.)  – Omogućuje se pružanje privatno ugovorenih usluga isključivo korisnicima smještaja uz primjenu važećih mjera suzbijanja i sprečavanja epidemije bolesti COVID-19 za svaku od navedenih usluga. U jednom danu pružatelj dodatne usluge posjećuje jednog pružatelja usluge smještaja s većim brojem korisnika smještaja ili najviše dva pružatelja usluge smještaja s manjim brojem korisnika smještaja. Svi pružatelji dodatnih djelatnosti obvezno se dosljedno pridržavaju epidemioloških mjera (zaštitna maska, dezinfekcija ruku, prostora i opreme, korištenje zaštitnih rukavica). 

 NAPOMENA: Podsjećamo da se uputa odnosi na sve pružatelje socijalne usluge smještaja i boravka za starije i nemoćne osobe i djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi osim udomiteljskih obitelji. Za pružatelje socijalne usluge smještaja za ostale korisničke skupine ostaju na snazi Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 29. svibnja 2020. godine.

 Za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na snazi ostaju upute od 29. svibnja 2020. godine (Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi).

NOVOSTI