HAMAG – BICRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

Kod ovih financijskih instrumenata nije dozvoljeno financiranje ulaganja u osnovna sredstva, niti refinanciranje postojećih obaveza, primjerice zatvaranje lizinga, postojećih zajmova i slično

 Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG.-BICRO) organizirali su webinar kako bi pojasnili mjere za očuvanje likvidnosti malog i srednjeg poduzetništva. Poduzetnicima su na raspolaganju različiti zajmovi za obrtna sredstva:

  • ESIF mikro zajam za obrtna sredstva
  • COVID 19 zajam za obrtna sredstva
  • Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj

 

Do utorka je zaprimljeno ukupno 2237 zahtjeva za neki od ta tri zajma i obrađeno ih je 445 s prosječnom stopom 70 posto odobrenja sredstava. Gledajući brojke predstavljene u tablici, važno je razumjeti da je veća prolaznost prijava za COVID zajam povezana s većim brojem prihvatljivih djelatnosti, odnosno prijave iz neprihvatljivih djelatnosti su kod drugih zajmova uzrokovale više negativnih ocjena.

Kada govorimo o ovim zajmovima, važno je znati da je potpora koja se trenutno dodjeljuje deminimis potpora koja je tijekom trogodišnjeg razdoblja ograničena na 200.000 eura po poduzetniku. Zbog tog ograničenja HAMAG-BICRO je u novi pravilnik o dodjeli državnih potpora prilagodio trenutnom stanju na tržištu odnosno efektima koje koronavirus ima na gospodarstvo.

 

Razlike između zajmova

U više zahtjeva za zajmom bilo je upita za financiranje osnovnih sredstava (ulaganja u opremu ili adaptacije), no to kod ovih financijskih instrumenata nije dozvoljeno. Također, nije moguće refinanciranje postojećih obaveza, primjerice zatvaranje lizinga, postojećih zajmova i slično.

Kod COVID zajmova PDV je prihvatljiv trošak, dok kod preostala dva mikro zajma nije (kod zajmova vezanih za program ruralnog razvoja PDV je prihvatljiv trošak ako prijavitelj nije u sustavu PDV-a).

Kod ESIF mikro zajma te Mikro zajma za ruralni razvoj bitna razlika u odnosu na COVID zajam je neprihvatljivost srednjih gospodarskih subjekata. Nadalje, poček koji je za ESIF mikro zajam ranije bio do 6 mjeseci produžen je na 12 mjeseci. Sredstva se po odobrenju uplaćuju na poseban namjenski račun i koriste u razdoblju od 3 mjeseca kod mikro zajmova odnosno do 6 mjeseci kod COVID-19 zajma. Za sve zajmove treba obratiti pažnju da se kod odobrenja analizira prosječni tromjesečni odnosno šestomjesečni iznos redovnih (obrtnih) troškova te se sukladno tome i odobrava visina zajma.

Sredstvima mikro zajmova moguće je podmiriti obaveze koje su stare do 3 mjeseca od datuma zaprimanja zahtjeva za zajam, dok su kod COVID zajmova prihvatljivi svi troškovi koji su nastali u 2020. godini. Ipak, ne smije se koristiti za plaćanje već plaćenih računa niti za investicije koje služe za privatne svrhe.

Nedoumice oko registracije na portal FINA-e

Posljednjih dana je stigao veći broj upita poduzetnika i u HUP i u HAMAG BICRO vezanih za novu obavezu registracije na FINA portal stoga su predavačice, Iva Debanić, voditeljica službe za jamstva HAMAG-BICRO-a, i Josipa Kutle Stepančić, voditeljica službe za zajmove HAMAG-BICRO-a, pojasnile da:

  • Svi zahtjevi za zajmove moraju doći izravno u HAMAG-BICRO sa svom propisanom dokumentacijom
  • Registracija na FINA portalu je obavezan, ali dodatan korak i ne može zamijeniti direktnu prijavu
  • Registracija na FINA portalu zamjenjuje potrebu dostave HROK kreditnog izvješća jer FINA dostavlja podatke o poduzetniku koji uključuju HNB-ovu ocjenu urednosti po postojećim zaduženjima.
  • Kod ocjene prihvatljivosti zahtjeva za zajam u obzir se uzima poslovni plan i prateći financijski pokazatelji poduzetnika, a ne samo COVID score koji se kreira na FINA portalu.
  • FINA portal ne omogućava prijavu i dokazivanje gubitka budućih prihoda (u drugom kvartalu 2020.), no to ne utječe na prolaznost zahtjeva jer se isto dokazuje direktno u prijavi HAMAG BICRO-u

Uvjeti korištenja zajma

Nakon odobrenja sredstava, korisnik mora otvoriti račun posebne namjene. Sva plaćanja moraju biti izvršena izravno s tog računa na račun dobavljača i ne smije se plaćati gotovinom. U slučaju isplate plaća, na dan isplate plaća se smije prebaciti dio novca na svoj osnovni račun te kasnije kroz izvode dokazati HAMAG BICRO-u da su sredstva uistinu namjenski potrošena. U poslovnom planu se definiraju redovni mjesečni troškovi i prema tome su prihvatljivi troškovi.

Bitno je također da se najamnina, ako je plaćanje najamnine ugovoreno mjesečno, ne može platiti izvan ugovorenog roka korištenja zajma (ne može se, na primjer, platiti godišnja najamnina). No, ako poduzetnik ima ugovoreno godišnje plaćanje najamnine koje je u dospijeću za vrijeme korištenja zajma, tada je isto prihvatljivo.

Kod ESFI zajma prilikom plaćanja računa s PDV-om trošak PDV-a se s redovnog računa tvrtke uplati na namjenski račun i s njega se plaća puni iznos fakture dobavljaču.
Financiranje plaća kod korisnika mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta nije prepreka da korisnici HAMAG BICRO zajmova financiraju sve iznad iznosa primljene potpore (ako je plaća radnika veća od 4000 kuna) ili financirati plaće zaposlenika koji nisu pokriveni HZZ mjerama kako ne bi došlo do duplog financiranja.

Što se tiče dinamike obrade zahtjeva, treba znati da je u mjesec dana pristiglo više zahtjeva nego tijekom cijele 2019. godine, a na evaluacijama radi jednak broj djelatnika. Na početku je zaprimljen veći broj zahtjeva u potpunosti bez prateće dokumentacije što se toleriralo i tražile su se nadopune, no to dodatno opterećuje već rastegnute resurs za evaluaciju. Kako bi radili što efikasnije, apelira se na cjelovito slanje dokumentacije jer je tako obrada brža. Niti jedan zahtjev poduzetnika nije odbijen ako nedostaju dva ili tri potrebna dokumenta ako nije postojao i neki dodatni razloga za odbijanje zahtjeva.

NOVOSTI