E-impuls- potpore malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 30.000,00-300.000,00 kuna

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj vezan za dostavu projektnih prijedloga, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna. Predmet poziva odnosi se na investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga i to:

• C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila
• F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2. Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda kanalizacije i plina i ostalo građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
• J Informacije i komunikacije
• M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti

Iznos potpore malom poduzeću iznosit će 65%, a mikro poduzeću 85%.
U Osijeku je održana i radionica na navedenu temu, u HGK Županijska komora, a E-Impuls predstavio je ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Cilj ovog projekta je bespovratnim potporama ojačati konkurentnost mikro i malih poduzetnika.
Krajnji rok dostave projektnih prijava je 30. rujna 2016.godine.
Ministar Horvat obećao je pojednostavljenu proceduru za dobivanje potpore, u skladu s imenom projekta, „e“ kao elektronički. Naime, natječaj će se realizirati, evaluirati i do ugovora dovesti potpuno elektroničkim putem, pri čemu će se broj potrebnih dokumenata smanjiti na samo pet: prijava za natječaj i četiri potvrde koje se prilažu kao dodatak prijavi.

Radionici su prisustvovali i predstavnici “ARIOS-a”, Kristina Mucić, mag. iur, polaznik stručnog osposobljavanja Vladimir Bibić, mag.oec i polaznik stručne prakse Marko Šestanj.

Više informacija možete pronaći na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Ako smatrate da ispunjavate uvjete te se želite prijaviti na navedeni natječaj, kontaktirajte nas u Agenciju ARIOS na kristina@arios.net, 031/665-327 ili 099/5075419, radnim danom od 08:00-12:00.

NOVOSTI