Zaštita osobnih podataka – zakonodavni okvir i praksa

Osijek, 07.10.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca organizirala je predavanje na aktualnu temu “Zaštita osobnih podataka- zakonodavni okvir i praksa”.
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i primjere iz prakse prezentirao je Igor Vulje, načelnik službe za nadzor Agencije za zaštitu osobnih podataka i Središnji registar.
Svi korisnici osobnih podataka dužni su dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka u roku 15 dana podatke o vrstama evidencija koje vode, osim poslovnih subjekata koji zapošljavaju više od 20 zaposlenika koji su dužni imenovati Službenika za zaštitu osobnih podataka.
Među 20-ak predstavnika različitih poslodavaca, bila je i predstavnica Agencije ARIOS, polaznica stručnog osposobljavanja Kristina Mucić.

NOVOSTI