ZAPOŠLJAVANJE U SEZONSKIM POSLOVIMA

Sezonski posao možemo definirati kao onaj čiji se opseg i intenzitet privremeno povećava, ovisi o izmjeni godišnjih doba na način da u određenim godišnjim razdobljima je povećani obujam posla – tijekom kalendarske godine može trajati najduže 9 mjeseci, dok se u ostalom razdoblju smanjuje. Ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski posao) može se sklopiti za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena. Razlozi mogu biti: zamjena privremeno nenazočnog radnika ili obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom. Prilikom sklapanja uzastopnog ugovora o radu na određeno vrijeme u 2023. godini, poslodavac je obvezan voditi računa o svim propisanim ograničenjima, pri čemu se i u odnosu na broj ugovora o radu i njihovu uzastopnost uzima u obzir i prethodno sklopljeni ugovori, bez obzira na datum njihovog sklapanja. Stalni sezonski posao, odnosno na neodređeno možemo definirati na način da radnik i poslodavac mogu dogovoriti međusobna prava i obveze za vrijeme privremenog prekida u obavljaju sezonskih poslova – poslodavac ne odjavljuje radnika i plaća doprinose na najnižu osnovicu te poslodavac odjavljuje radnika, ništa za njega ne plaća te radnik može zasnivati novi radni odnos s drugim poslodavcem. Dok na određeno vrijeme – u razdoblju prekida rada: poslodavac prijavljuje radnika na produženo mirovinsko osiguranje i plaća doprinose ili samo ako se drukčije ne dogovori sa radnikom te je dužan u ugovorenom roku radniku ponuditi skladanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj godini. Dodatni rad (za povremene poslove) bi značilo ugovaranje rada do 8 sati tjedno, ali bez ograničenja na godišnjoj razini, moguća je nejednakost rasporeda radnog vremena (do 16 sati tjedno), bez suglasnosti matičnog poslodavca. Radnik je u slučaju dodatnog rada dužan obavijestiti svakog matičnog poslodavca o sklopljenom ugovoru, dakle, prije početka rada kod drugog poslodavca, dok matični poslodavac može pisanim putem zatražiti od radnika da prestane obavljati dodatan rad kod drugog poslodavca, ako za to postoje objektivni razlozi. Za rad radnika iznad 65 godina starosti primjenjuju se sva ograničenja za sklapanje ugovora na određeno vrijeme, jednako kao i za sve ostale radnike te u slučaju otkaza ugovora nema otkaznog roka, otpremnine niti suodlučivanja radničkog vijeća. Za rad stranaca može se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme te je to opravdano u okolnostima zasnivanja radnog odnosa s radnikom kojemu je potrebna dozvola za boravak i rad prema Zakonu o strancima kojim se uređuje boravak i rad stranog državljanina. Dok, ukoliko se sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u slučaju da se ne odobri daljnji boravak u RH, to bi mogao biti razlog za izvanredno otkazivanje ugovora o radu. Propisane su zapreke za zasnivanje radnog odnosa i rad koji uključuje redoviti kontakt s maloljetnikom i to u slučaju: pravomoćne osude za neko od kaznenih dijela protiv spolne slobode, zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te vođenja kaznenog postupka za ta kaznena djela. Kada govorimo o plaći to je primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu, njezina struktura je osnova odnosno ugovorena plaća, dodaci i ostali primici. Obvezno je ugovaranje i utvrđivanje plaće u bruto iznosu, isplata se vrši na transakcijski račun radnika te se isplaćuje najkasnije do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Za sve nejasnoće i pitanja, slobodno nam se obratite s povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili mobitel: 098208888.

 

NOVOSTI