ZAKON O ZAŠTITI NA RADU I PRATEĆI PRAVILNICI

Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Osijek, organizirala je savjetovanja na temu Zakona o zaštiti na radu i pratećih pravilnika. Iako je Zakon na snazi gotovo dvije godine, postoje brojne nedoumice, koje su potakle HUP na organizaciju ovakvog seminara. Predavači ovoga puta bili su: Boris Antunović- potpredsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP-a, Admira Ribičić- pravna savjetnica, Marija Zavalić-dr.med, ravnateljica Zavoda, Vitomir Begović- ravnatelj Zavoda za unaređivanje zaštite na radu, Krunoslav Kovačević- voditelj službe za nadzor ZNR, Područni ured Osijek, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Predavanju je prisustvovalo 40-ak polaznika, a među njima i polaznik stručnog osposobljavanja Agencije ARIOS, Vladimir Bibić, mag. Oec.
Predavanje je bilo podjeljeno na obveze po Zakonu o zaštiti na radu, psihocijalnim rizicima i stresu na radnom mjestu, o Zavodu za zaštitu zdravlja na radu i sigurnosti na radu, o Zavodu za unapređenje zaštite na radu, inspekcijskom radu vezanim za zaštitu na radu te nešto neformalnije druženje uz kavu i mogućnost ispitivanja predavača.

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) zapravo ne donosi nikakve nove obveze za poslodavce za razliku od prethodnog. Novi pojmovi Zakona, odnose se na stres te dužnost poslodavca da vrši prevenciju stresa, bilo eduakcijom ili organizacijom rada, no za poslodavca nema sankcije ukoliko se ista ne vrši. Također postoji mogućnost, video nadzora uz pisanu obavijest zaposleniku. Inspekcija od donošenja Zakona, vrši inspekcijski nadzor, a ukoliko uoči nepravilnosti donosi usmeno rješenje kojim upozorava na nepravilnosti i izdaje naredbu za otklanjanje nedostatka, ukoliko nedostatak ne bude ispravljen u roku (15 dana) sljediti će kazna. Novčana kazna prema članku 95. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) u iznosu od 10.000,00 kuna uslijediti će: ako poslodavac u slučaju smrtne ozljede na sazove sjednicu odbora za zaštitu na radu u roku od dva radna dana od nastanka ozljede, ako ne izradi plan evakuacije i spašavanja, ne provodi zaštitu nepušača, ne provodi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti, ako ne osigura povjereniku radnika za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti. Prema članku 98. u iznosu od 30.000,00 kuna kazniti će se poslodavac pravna osoba ako nema izrađenu procjenu rizika u pisanom ili elektronskom obliku, ili ako procjena ne odgovara rizicima na mjestu rada i u vezi s radom ili nije dostupna radniku na mjestu rada, ako nije osigurao da pristup mjestima rada na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisanu uputu za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu, ako se odmah po nastanku ozljede ne obavijesti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj ili teškoj ozljedi te ako troškovi provođenja zaštite na radu terete radnika. Svi obrtnici koji imaju upite vezane za zaštitu na radu, mogu se obratiti Josipu Ćosiću pri Udruženju obrtnika Valpovo uo.valpovo@hok.hr za besplatan savjet.

NOVOSTI