ZAHTIJEVE ZA ODGODU DOPRINOSA I ZAHTIJEV ZA ODGODU PLAĆANJA POREZA

POŠTOVANI KLIJENTI

ZAHTIJEVE ZA ODGODU DOPRINOSA I ZAHTIJEV ZA ODGODU PLAĆANJA POREZA RADIT
ĆE VAŠ KNJIGOVODJA PUTEM APLIKACIJE E POREZNA

PRAVO NA ODGODU DOPRINOSA IMAT ĆETE AKO STE SMANJILI PRIHODE U MJESECU
OŽUJKU 2020 U ODNOSU NA MJESEC OŽUJAK 2019 ZA VIŠE OD 20 % I AKO NEMATE
DUGA PREMA DRŽAVNOJ UPRAVI VIŠE OD 200 KUNA

ZAHTIJEVI ĆE SE RADITI U TRAVNJU

VAŠ ARIOS

MARIJA KUŠIĆ 098 208 888

marija@arios.net

NOVOSTI