VAUČERI – izmjene i dopune

CILJ

Jačanje zapošljivosti i prilagodljivosti radne snage na tržištu rada, poticanje aktivacije neaktivnih osoba, zadržavanja postojećeg zaposlenja te mobilnosti radnika stjecanjem novih ili unaprjeđenjem postojećih kompetencija koje su potrebne na tržištu rada.

CILJANE SKUPINE

Nezaposlene i zaposlene osobe (ostali tražitelji zaposlenja 1 ) s navršenih petnaest godina života te minimalno završenim osnovnim obrazovanjem.

Korisnik vaučera ne može biti:

 • osoba koja se nalazi u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja(učenik),
 • osoba koja se nalazi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti (student, uključujući izvanredne studente i polaznike poslijediplomskih studija),
 • osoba koja je korisnik mirovine prema općem propisu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,
 • osoba strani radnik iz trećih zemalja 2 koja radi na području Republike Hrvatske na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim u svrhu uključivanja u program učenja hrvatskog kao stranog jezika, te
 • osoba koja je zaposlenik državne ili javne službe, a sudjeluje ili je sudjelovala u uspostavi ili provedbi obrazovanja putem sustava vaučera.

TRAJANJE

 • Programi obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad do i na sekundarnoj razini obrazovanja mogu se provoditi do 1/3 vremena dulje od vremena potrebnog za provedbu programa određenog na temelju satnice, a najdulje do 10 mjeseci.
 • Posao + može trajati najdulje do 24 mjeseca
 • Tercijarnoj razini obrazovanja može trajati najdulje do 12 mjeseci

KRITERIJI ZA DODJELU VAUČERA

 • Odabrani program obrazovanja vezan je za dosadašnje obrazovanje podnositelja zahtjeva,
 • Odabrani program obrazovanja vezan je za trenutno radno mjesto ili prethodno radno iskustvo podnositelja zahtjeva,
 • Odabrani program obrazovanja vezan je za dodatne profesionalne interese i plan daljnjeg razvoja karijere podnositelja zahtjeva utvrđene na temelju procjene savjetnika za profesionalno usmjeravanje odnosno rezultata upitnika za profesionalno usmjeravanje.,

IZNOS VAUČERA

Za programe učenja hrvatskog kao stranog jezika za strane radnike, određuje se obveza djelomičnog financiranja troška obrazovanja od strane poslodavca i to u iznosu od:

a) 50% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava preko 250 radnika,

b) 40% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava do 250 radnika,

c) 30% za osobu zaposlenu kod poslodavca koji zapošljava do 50 radnika.

 

NOVOSTI