UVJETI ZA PAUŠALNO PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK

Jeste li znali da i poljoprivrednici koji obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva a nisu obveznici PDV-a i ne ostvaruju ukupni godišnji primitak veći od svote propisane za obvezni ulazak u sustav PDV-a (trenutno 300 000.00kn) mogu utvrđivati i plaćati dohodak i porez na dohodak u paušalnoj svoti? Zbog kontrole ostvarenog prometa takvi porezni obveznici obvezni su voditi evidenciju o ostvarenom prometu u gotovini i na bezgotovinski način.

Ako tijekom godine ostvare primitke iznad 300 000,00 kn tada prvoga dana slijedećega mjeseca prestaje mogućnost plaćanja poreza i moraju početi voditi poslovne knjige. Porezni obveznik mora upisati promjenu u registar poreznih obveznika obrascem RPO. Porezna uprava će nakon toga ukinuti riješenje o plaćanju predujmova poreza na dohodak.

Prema čl. 10. st. 4. Pravilnika, na dan kada je promijenio način oporezivanja porezni obveznik dužan je sastaviti popis izdanih i nenaplaćenih računa te popis primljenih i nenaplaćenih računa. Za sve nejasnoće i pitanja obratite nam se s povjerenjem.

Vaš Arios
Osobe za kontakt:
marija@arios.net / mob: 098 2088 88

NOVOSTI