UVJERENJE DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK

Navedeno uvjerenje potvrđuje da se protiv vas pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti. Uvjerenje je moguće dobiti preko portala e-Građani ili u općinskom sudu. Uvjerenje će potvrditi da za punoljetnu osobu koja zahtijeva izdavanje uvjerenja nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga i da nije donesena nepravomoćna presuda. U slučaju maloljetne osobe, uvjerenje će potvrditi da nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju pripremnog postupka ili da uopće nije određena sjednica vijeća ili rasprava, te da je utvrđeno da ne postoje osnove za vođenje postupka ili da nije svrhovito vođenje postupka prema maloljetniku, nakon što je prethodno ispitana osnovanost prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije. Izdavanje uvjerenja preko portala e-Građani je moguće za fizičke i pravne osobe. Sudska pristojba se ne plaća za određene svrhe, kao što su ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i zasnivanje radnog odnosa. Pravne osobe koje obavljaju javne ovlasti ne plaćaju sudsku pristojbu za izdavanje uvjerenja za potrebe postupaka koji proizlaze iz obavljanja javnih ovlasti. Uvjerenje za pravnu osobu može zatražiti fizička osoba koja ima pravo zastupanja pravne osobe, što se provjerava kroz sustav e-Ovlaštenja. Sudska pristojba se naplaćuje za sve druge svrhe sukladno Uredbi o Tarifi sudskih pristojbi. Plaćanje sudske pristojbe od 1,99 eura (15,00 kuna) se obavlja prije slanja zahtjeva sudu preko Sustava za naplatu javnih davanja Republike Hrvatske. Uvjerenja se izdaju od strane Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj. Uvjerenje se može dostaviti na adresu elektroničke pošte ili u osobni korisnički pretinac na portalu e-Građani.

Ukoliko trebate pomoć ili niste sigurni na koji način ishodovati navedeno uvjerenje da se protiv vas ne vodi kazneni postupak, obratite nam se sa punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

NOVOSTI