USKORO NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Svaki dan u Hrvatskoj se osnuje osam udruga, a početkom ove godine bilo ih je registrirano preko 45 100. U Cilju unaprjeđenja računovodstva neprofitnih organizacija, Ministarstvo financija je, u skladu s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2011.-2016. pokrenulo inicijativu za izradu novog Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija čiji je temeljni cilj povećanje transparentnosti u neprofitnom sektoru, primjena načela dobrog financijskog upravljanja u neprofitnim organizacijama te uvođenje financijske kontrole i fiskalne odgovornosti u neprofitne organizacije.

OBVEZNICI PRIMJENE

Obveznici primjene Uredbe su udruge i njihovi savezi, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije. Novim Zakonom namjerava se proširiti obuhvat obveznika primjene Zakona na nezavisne zastupnike, zastupnike nacionalnih manjina i nezavisne članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave s ciljem da se postigne usklađenje s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.nov. br. 24/2011. i 61/2011.), prema kojem su navedeni „novi“ obveznici primjene dužni voditi poslovne knjige, sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

U Agenciji Arios imamo knjigovođe educirane upravo za vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Pozivaju se obveznici da nam se slobodno obrate u našim u uredima u Belišću i Belom Manastiru i prepuste nam brigu o vođenju računovodstva svojih neprofitnih organizacija.

NOVOSTI