Usklađenje (dijelova) temeljnog kapitala i ograničenja za direktore i ostalo ključno osoblje u trgovačkim društvima

 

DRUŠTVA KAPITALA:

Dionička društva

Društva s ograničenom odgovornošću

Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću

Sa 01.01.2023. društva su bila obvezna svoj temeljni kapital preračunati u eure!

Društva koja su upisana u sudski registar u 2022. godini ili prije u obvezi su provesti usklađenje temeljnog kapitala u sudskom registru i dijelova toga kapitala zbog uvođenja eura.

S obzirom da temeljni kapital mora zadovoljiti pravila zaokruživanja iznosa, dionička društva su dužna uskladiti temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionica s pravilima koje definira ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA.

Dionička društva – trebaju provesti usklađenje do kraja 2023. godine!

Društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću obveza usklađenja (više) nije ograničena rokom, ali se ono mora provesti prilikom prve promjene izjave o osnivanju odnosno društvenog ugovora, statusne promjene društva ili promjene nekog od poslovnih udjela u društvu!

Temeljni kapita (d.o.o.)

20.000,00 kn = 2.500,00 eur

Temeljni kapital (j.d.o.o.)

10,00 kn = 1,00 eur

 

Društvo s ograničenom odgovornošću ima 3 godine za usklađivanje i prijavu registracijskim sudovima!

Za sve nejasnoće slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Marija: 098208888

E – mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI