UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH PRIČUVNIKA NA VOJNE VJEŽBE

 

Ministarstvo obrane informirali su predstavnike HUP-a o postupku upućivanja poziva pričuvnicima i pravima koja stoje na raspolaganju vojnim obveznicima u radnom odnosu i njihovim poslodavcima.

Svi pričuvnici koji imaju ratni raspored imaju navedene informacije te da poslodavci u slučaju upućivanja poziva za vojnu vježbu imaju mogućnost zatražiti odgodu navedenog poziva prije održavanja vojne vježbe kako bi se otklonile eventualne posljedice koje bi mogle negativno utjecati na redovite poslovne aktivnosti, sukladno sljedećim odredbama Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze.

  • Vojna vježba koja traje dulje od tri dana može se iznimno odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen – dok takva potreba postoji, a najdulje za tri mjeseca
  • Vojna vježba koja traje dulje od tri dana može se iznimno odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen – dok takva potreba postoji, a najdulje za tri mjeseca.

Radnici su dužni informirati Ministarstvo obrane o svim promjenama vezanim uz svoj radni odnos, kao što su promjene poslodavca, mjesta rada i slično. vo omogućuje Ministarstvu obrane da raspolaže preciznim informacijama i unaprijed utvrdi u kojoj bi mjeri upućivanje poziva moglo utjecati na radne procese, uzimajući u obzir veličinu tvrtke i složenost poslova koje zaposleni vojni obveznik obavlja.

Također, skrećemo pozornost da, zbog planiranja svojih poslovnih aktivnosti, kao poslodavac imate pravo pozvati radnike da Vam daju informaciju o tome jesu li u pričuvnom sastavu vojske koji su obvezno odazvati se pozivu za vojnu vježbu.

Ukoliko imate pitanja slobodno nam se obratite s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

E-mail: arios@arios.net ili telefon: 098/208-888

 

NOVOSTI