Upravljanje likvidnošću

Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Osijek, u sklopu PUMA programa, organizirao je seminar na temu “Upravljanje likvidnošću”

Seminar je održao Nikola Nikšić, certificirani savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI, ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM, ovlašteni računovođa i dobitnik nagrade Primus 2012. za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj na području strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Cilj seminara seminara bio je kroz predavanje i dialog upoznati polaznike kako se očitavaju informacije koje pružaju financijska izvješća, kako se procjenjuju financijski rizici i ocjenjuje likvidnost, kako se izrađuju i provode financijski planovi restrukturiranja i kako se donose odluke o investiranju i financiranju te optimizaciji troškova.

Ovoj aktualnoj temi, prisustovovala je i polaznica stručnog osposobljavanja ARIOS-a, Kristina Mucić, koja će korisnicima Agencije ARIOS prenijeti aktualnosti, mjere i alate za upravljanje likvidnošću.

NOVOSTI