UNIQA – RADOST ŽIVOTA – natječaj za udruge, ustanove i društva

Otvoren je natječaj za sve udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte ili inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.

Hoće li realizacija projekta, primjerice, poboljšati usluge za djecu s teškoćama u razvoju u sredini u kojoj im inače sadržaji koje bi provedba projekta osigurala, nisu dostupni? Hoće li provedba projekta doprinijeti očuvanju okoliša u nekoj sredini, hoće li nekim inovativnim rješenjem privući sugrađane i utjecati na podizanje njihove svijesti o održivom razvoju? Hoće li pomoći nadarenim učenicima da ostvare neki svoj projekt za koji njihova škola, udruga ili druga krovna organizacija nemaju sredstava? Bilo bi dobro da prijavljeni projekti ispunjavaju upravo takve svrhe, oplemenjujući one koji ih provode, korisnike kojima su namijenjeni i zajednicu u cjelini.
Projekti za koje se procijeni da mogu najviše pridonijeti dobrobiti u zajednici bit će odabrani i dobit će podršku.

„Svaki dolar uložen u dijete društvu se vraća sa sedam dolara“
Kofi Annan

Svaka kuna uložena u djecu višestruko se isplati. Posebno u društvu poput našega, u kojem se svake godine rađa sve manje djece, od kojih svako peto dijete živi u siromaštvu. Poznato je i da u mnogim sredinama djeci s teškoćama u razvoju nije dostupna pomoć stručnjaka rane intervencije u djetinjstvu. Mjesta za napredak ima napretek. Svoj doprinos vidimo u pomaganju projekata koji mogu u svojoj zajednici poboljšati uvjete života djece i doprinijeti ostvarenju njihovih potencijala.

Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno će se cijeniti inovativnost i originalnost. Projekt ili inicijativa trebaju biti kvalitetno napisani i predstavljeni te realno provedivi. Nepotpune prijave kao i predložene projekte ili inicijative koje ne spadaju pod odabrane kategorije neće se razmatrati.

Kategorije projekata:
a) humanitarno djelovanje
b) kultura, obrazovanje, znanost i sport
c) zaštita okoliša i održivost.

Rok prijave: 01.09.2017.

https://radostzivota.uniqa.hr/radost-zivota/7
Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj, obratite nam se s povjerenjem na broj 098/208-888 ili putem e-pošte na arios@arios.net.

NOVOSTI