U Narodnim novinama objavljeni Pravilnici iz 4. kruga porezne reforme

Poštovani članovi,

dana 02. siječnja 2020. godine, temeljem promjena u poreznim zakonima, u Narodnim novinama broj: 01/2020 objavljeno je osam Pravilnika koje navodimo u nastavku.

  1. Temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_1.html

  1. Temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_2.html

 

  1. Temeljem Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_3.html

  1. Temeljem Temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115 /16, 106/18 i 121/19) i Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) donesen je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_4.html

 

  1. Temeljem Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17, 106/18 i 121/19) donesen je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_5.html

  1. Temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18 i 121/19) donesen je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_6.html

  1. Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (NN 121/2019) donesen je

Pravilnik o izmjenama dopunama Pravilnika o trošarinama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_7.html

 

  1. Temeljem Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (NN 15/13, 108/13 – ispravak, 115/16, 127/17 i 121/19) donesen je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_8.html

 

 

Svi objavljeni pravilnici stupaju na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama.

NOVOSTI