U HUP-U OSIJEK ODRŽANA JE RADIONICA „PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA POC8“

02. srpnja 2019. godine u prostorijama regionalnog ureda HUP-a u Osijeku organizirana je radionica na temu: „Provjera inovativnog koncepta POC8“

Program „Provjera inovativnog koncepta POC8“ provodi HAMAG BICRO u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.
Na radionici je bila riječ o tome tko su prihvatljivi prijavitelji, poput fizičkih osoba, mikro, mala i srednja poduzeća te je također detaljno objašnjeno sve vezano uz projekt.
Cilj projekta je provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza da li uopće funkcionira.
Projekt mora imati tehnološki rizik, tj. ne zna se je li se ideja ili predloženo rješenje može izraditi i kao takva funkcionirati, tek će se kroz POC dobiti odgovor.
Prihvatljivi su i negativan i pozitivan ishod potvrđivanja POC-a.
Opravdani troškovi bili bi:
• Troškovi osoblja (bruto 2), plaće novozaposlenih osoba koje se angažiraju isključivo za rad na prijavljenom projektu,
• Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta,
• Troškovi vanjskih usluga i konzulanata,
• Amortizacija opreme koja je bitna za realizaciju projekta,
• Ostali opravdani troškovi povezani s provedbom projekta.

Programom se sufinanciraju prihvatljive projektne aktivnosti bespovratnim sredstvima od min. 100.000,00 kuna do max. 500.000,00 kuna u trajanju do 12 mjeseci.
Projektne prijave zaprimat će se do 02. rujna 2019. godine u 23:59:59 sati.
Detalje o natječaju možete pronaći na sljedećem linku: https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/
Današnje predstavljanje programa održali su Vanja Agejev i Andrea Batić, HAMAG BICRO, Sektor za bespovratne potpore – Istraživanje razvoj i inovacije (IRI), Služba za praćenje provedbe projekata.
Na radionici je kao predstavnik Ariosa d.o.o. nazočila polaznica SOR-a Iva Jureta, mag.iur.

NOVOSTI