U HUP-U OSIJEK ODRŽAN SEMINAR „ZAKON O RADU U PRAKSI“

14. lipnja 2019. godine u prostorijama regionalnog ureda HUP-a u Osijeku organiziran je seminar na temu: „Zakon o radu u praksi“.

Donošenjem novog Zakona o radu (NN 93/14), u kojem su se, između ostaloga, promijenile i odredbe koje reguliraju pitanje godišnjeg odmora, rada na određeno vrijeme, a u praksi su česti upiti vezani uz isto, a osobito na izračun i stjecanje prava na godišnji odmor te donošenje odluka o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora, načinu promjene i ugovaranju plaće, razloge sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme i sl., upravo na tim pitanjima je bio naglasak na seminaru, uz prikaz praktičnih primjera.
Uz to, često pitanje u praksi je kako pravilno otkazati ugovor o radu te je naglasak bio na pogreškama koje poslodavci čine prilikom otkazivanja ugovora o radu.
Seminar je obuhvatio i ostale odredbe Zakona, a koje su bitne poslodavcima u praksi.
Predavanje je održao Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek, a na seminaru je i ime Arios d.o.o. nazočila polaznika SOR-a Iva Jureta, mag.iur.

NOVOSTI