TUMAČENJE MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA OKO RADNOG VREMENA UMIROVLJENIKA

Pitanje:
Molimo tumačenje odredbe članka 99. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19).
Naime, znači li pojam “rada do polovice radnog vremena” da umirovljenik ne smije raditi duže od 4 sata dnevno ili njegov rad može biti raspoređen na način da može u danu raditi i duže od 4 sata ako je kod poslodavca određeno puno radno vrijeme od 40 sati, a onda razmjerno odrađenim satima razmjerni broj sati odnosno dana u mjesecu ne bi radio?

Odgovor MRMS-a:
Vezano uz Vaš upit oko tumačenja čl. 99. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19, u daljnjem tekstu: ZOMO), odnosno sintagme „do polovice punog radnog vremena“, dostavljamo odgovor, kako slijedi.
Napominjemo kako su za tumačenje navedene odredbe ZOMO-a relevantne odredbe Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, u daljnjem tekstu: ZOR) kojima je uređen rad u nepunom radnom vremenu. Naime, sukladno čl. 66. ZOR-a nepuno radno vrijeme radnika može se rasporediti u nejednakom trajanju po danima, tjednima odnosno mjesecima, uz uvjete propisane spomenutim člankom. Dakle, nije nužno da radnik radi 4 sata dnevno.

Za ARIOS d.o.o.
Danka Kaljević, direktorica

NOVOSTI