TROŠARINE

O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVRAT DIJELA PLAĆENE TROŠARINE ZA DIZELSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU ROBE I PUTNIKA

 • POVRAT TROŠARINE određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. Zakona.

Komercijalnim prijevozom se smatra:

 • prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun, sa vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona
 • redoviti ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

ZAHTJEV ZA POVRAT DIJELA PLAĆENE TROŠARINE I UPIS U REGISTAR KORISNIKA POVRATA:

 • korisnici prava sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • korisnici prava sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije podnose Područnom carinskom uredu Zagreb.
 • Korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja je uzela u najam kamion ili kamion s prikolicom ili poluprikolicom te cestovna vozila kategorije M2 i M3.
 • Nadležni carinski ured upisuje korisnika prava u registar korisnika prava
 • Zahtjev za povrat trošarine u ime i za račun korisnika prava može podnijeti i osoba koju je korisnik prava opunomoćio za financijsko zastupanje.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAT

Zahtjev za povrat trošarine može se podnijeti za:

 • mjesečno razdoblje
 • tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj–rujan te listopad-prosinac,
 • jednogodišnje razdoblje.

PRIMJER IZRAČUNA POVRATA DIJELA PLAĆENE TROŠARINE:

Korisnik prava u Obrascu 1 prijavljuje 5.670,00 litara ukupne količine potrošenog dizelskog goriva.

Izračun:
Ukupna količina potrošenog dizelskog goriva (u litrama) x Iznos povrata dijela plaćene trošarine po litri dizelskog goriva:

5.670,00 litara x 0,0777 EUR/l = 440,56 EU

Iznosi povrata dijela plaćene trošarine po godinama:

Godina HRK/l EUR/l
01.02. – 31.05. 2023.   0,0230
01.01. – 31.01. 2023.   0,0761
01.07. – 31.12. 2022. 0,1856 0,0246
01.04. – 30.06. 2022. 0,3856 0,0512
01.01. – 31.03. 2022. 0,5856 0,0777
2021. 0,5642 0,0749
2020. 0,6143 0,0815
2019. 0,6071 0,0806

Za sve nejasnoće slobodno nam se obratite.

Vaš Arios!

Marija: 098208888

E – mail: marija@arios.net

 

NOVOSTI