TRIBINA NA SAJMU

Poštovani, pozivamo vas da sudjelujete na tribini koja će se održati u sklopu dvodnevnog programa „8. VALPOVAČKOG SAJMA OBRTNIŠTVA I MALOG PODUZETNIŠTVA“ dana 27.09.2014.god. od 10 do 12h u Centru kulture „Matija Petar Katančić“ sa slijedećim temama :

1. „Novi Zakon o radu i obveze poslodavaca pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i provedba novog ZPRZ-a“. Predavanje vezano uz ovu temu održati će Ivan Sarić, pravni savjetnik Regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca Osijek.

2. ”Razvoj sustava cjeloživotnoga učenja” koje će održati Pučko otvoreno učilište Andragog.

Cilj ove tribine je podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage te aktivno sudjelovanje svih sudionika kroz raspravu čime se želi potaći pozitivni odnos prema poticanju zapošljavanja i cjeloživotnom učenju.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na tribini, možete se prijaviti na broj telefona 031/651-411 ili na e-mail adresu: vpckontakt@gmail.com ili osobno u Valpovačkom poduzetničkom centru, Kralja Petra Krešimira IV 2., svakog radnog dana od 7.00 – 15.00 sati.

NOVOSTI