Sudjelovanje na projektu „SOS“ u Osijeku organiziran od strane Udruge mladih i Alumni FET Pula

 

U sklopu projekta “SOS”, od 17. do 19. travnja 2019. godine, održana je radionica u Osijeku na temu: ,,Pisanje i provedba projekata iz EU fondova.“

Radionicu su održale Kristina Rabar i Nada Katić te su polaznike projekta detaljno upoznale s pisanjem projekata za EU fondove. Europski strukturni i investicijski fondovi surađuju s organizacijama civilnog društva te je kroz ovu radionicu nekolicina mladih ljudi stekla navedena znanja i vještine za izradu i provedbu projekata iz EU fondova te time postala konkurentnija za zapošljavanje i samozapošljavanje. U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir jer se novac usmjerava na postizanje ciljeva identificiranih unutar određenog strateškog okvira. Među glavnim problemima u RH je nedostatak dovoljno educiranih osoba za provedbu projekta te je zbog toga iskorišteno tek 21,7% raspoloživih financijskih sredstava, a upravo se ovom radionicom nastoji educirati mlade kako bi se više iskoristila raspoloživa financijska sredstva iz EU fondova.

Na prezentaciji su kao predstavnici Ariosa d.o.o. nazočili: polaznica SOR-a Iva Jureta, mag.iur., Matko Šestanj i Matea Birovljević polaznica stručne prakse.

NOVOSTI