Subvencioniranja kamata

CROATIA BANKA d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisali su Sporazum o suradnji na poslovima subvencioniranja kamata iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti NPOO-a.
Subvenciju je moguće dodijeliti putem kredita za ulaganja u osnovna sredstva, od pokretanja poslovanja do modernizacije i proširenja kapaciteta:

– Ulaganja u osnovna sredstva
– ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke kapacitete), razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i sl., izuzev ulaganja u Neprihvatljive aktivnosti

– Ulaganja u obrtna sredstva
– najviše do 30% kredita (obrtna sredstva nužna za provedbu investicijskog ulaganja i rast poslovanja)

– PDV – nije prihvatljiv trošak

Prednost ovog HBOR-ovog programa je da Banka može odobravati kredite uz mogućnost subvencije kamatne stope do 3 postotna boda što je značajna olakšica za klijente.

Subvencija do najviše 3 postotna boda se dodjeljuje ovisno o namjeni i vrsti ulaganja, a može iznositi:
– do 75 posto kamatne stope za zelenu i digitalnu tranziciju,
– do 65 posto kamatne stope za ulaganja na posebna područja RH ili u istraživanja, razvoj i inovacije,
– do 50 posto kamatne stope za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost.

Iznos subvencije po pojedinom kreditu je ograničen na 500 tisuća eura za male i srednje poduzetnike kako bi povoljnije uvjete mogao koristiti što veći broj korisnika kredita.

Dodatni benefit za korisnike NPOO subvencija je prilagodba vlastitog poslovanja „zelenim” standardima, budući da sva ulaganja u okviru NPOO-a moraju zadovoljavati načelo ne činjenja bitne štete okolišnim ciljevima (Do No Significant Harm – DNSH).

Više

Za sve nejasnoće i pitanja obratite nam se s povjerenjem.
Vaš Arios
Osobe za kontakt:
marija@arios.net / mob: 098 2088 88

NOVOSTI