Stupio je na snagu novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Donesen je novi Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i objavljen u Narodnim novinama br. 85/15. (link) Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti stupio je na snagu 9. kolovoza 2015., a istog dana prestao je važiti Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14., 89/14. i 152/14.) i Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (Narodne novine br. 5/08.) u dijelu u kojem je u suprotnosti s novim Zakonom i ako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 80/13.) koji je stupio na snagu 6. srpnja 2013. čl. 9., st. 1., t. 10. brisana odredba o obvezi vođenja knjige žalbi, a propisana je obveza ugostitelja da gostu treba omogućiti podnošenje pisanih prigovora prema čl. 8., st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 79/07. do 56/13.).

Sada je obveza ugostitelja da gostu treba omogućiti podnošenje pisanih prigovora regulirano čl. 10., st. 1., t. 10. i čl. 32., st. 1., t. 6. novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. U nastavku dajemo kratak pregled ostalih novosti koje su donesene ovim novim Zakonom, a u odnosu na stari Zakon …

NOVOSTI