STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK u suradnji s HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA organizira radionicu STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU

Osijek, 28. siječnja 2013.
Udruga RFD Osijek, Osijek, Šet.K.F.Šepera 13/II
Početak u 9,30 sati

PROGRAM OBUHVAĆA UPOZNAVANJE:

– s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
– s podzakonskim propisima (pravilnicima) donesenih na temelju Zakona,
– s Općim i sektorskim smjernicama koje je donio Financijski inspektorat, te smjernicama koje je donijela HANFA, Porezna uprava i HNB,
– s internim aktima koje moraju donijeti obveznici,
– s međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
– s listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija,
– s drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
– s prekršajnim odredbama zbog neprovođenja Zakona.

PROGRAM JE NAMIJENJEN PRVENSTVENO:

– fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja.
– revizorskim društvima i samostalnim revizorima,
– odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima,
– ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina.

Polaznici radionice dobivaju:

– dopunjene materijale u kojima su kopije prezentacija s puno praktičnih primjera. Praktični primjeri prilagođeni su prvenstveno računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina,
– tri dopunjena ogledna primjerka internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (posebno za računovođe, porezne savjetnike i revizore, posebno za odvjetnike i javne bilježnike, te posebno za sve ostale obveznike),
– ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
– potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2013. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

RADIONICA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA 28012013

NOVOSTI