STRUČNA PRAKSA U ARIOSU D.O.O.

Od 08.07.2019. do 31.07.2019. godine u našoj tvrtki Arios d.o.o. dobrovoljnu stručnu praksu preko HUP-a obavljala je studentica druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija smjera Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku – Dorotea Crnogaj.

Na službenim stranicama Ekonomskog fakulteta putem EFOS Input aplikacije objavljena je prijava za natječaj za obavljanje dobrovoljne stručne prakse. Student praktikant putem aplikacije ima mogućnost izbora poslodavca kod kojeg želi obavljati praksu.
„Arios sam izabrala jer je to računovodstveni servis kod kojeg mogu naučiti kako računovodstvo stvarno funkcionira u programu Pantheon, što je ujedno i glavni razlog zašto sam željela ići na praksu.“ kaže Dorotea.
Dorotea se suočila s mnogim poslovnim situacijama, obavljala je razne radne zadatke, primjerice upoznavanje s organizacijom i radom tvrtke te načinom vođenja knjigovodstva, izrada i popunjavanje zahtjeva za povrat dijela trošarina za dizelska goriva u komercijalnom prijevozu robe, upoznavanje i izrada e-računa, dostava potrebnih dokumenata u javne službe, izrada rasporeda korištenja godišnjeg odmora i odluka o korištenju godišnjeg odmora, izrada putnih naloga i ostale zadatke koji su se pojavljivali kroz radni dan.
Naučeno nastavno gradivo pomoglo joj je obavljati radne zadatke.
Student praktikantu – Dorotei je praksa omogućila uvid u svakodnevne poslovne procese, nadogradnju CV-a, a isto tako smatra da će joj prikupljena iskustva pomoći u budućim planovima i biti korisna za njezino prvo zaposlenje.

NOVOSTI