Strategija razvoja ženskog poduzetništva u Hrvatskoj 2014.-2020. Osijek

1aU organizaciji CEPOR-a – Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva organizirane su dvije fokus grupe. I. fokus grupa održana je u Zagrebu 6.veljače 2014., a II. Fokus grupa održana je u Osijeku na Ekonomskom fakultetu Osijek dana 7.veljače s početkom u 11h. Moderatorica grupe bila je prof. Slavica Singer koja je predstavila CEPOR, održala uvodnu prezentaciju, a zatim se svaka od sudionica ukratko predstavila.

Prema postojećim podacima Državnog zavoda za statistiku o ženskom poduzetništvu u Hrvatskoj, zabrinjavajući su podaci prema kojima žene čine 53,11% ukupnog broja nezaposlenih u Hrvatskoj u 2011.godini, a prema istraživanju ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tek je 35% žena u 2011. godini bilo na rukovodećim pozicijama u tvrtkama. U 91% svih uprava i 89% nadzornih odbora na čelu su se nalazili muškarci. Zbog tih, ali i drugih podataka koji ukazuju na nužne promjene koje je potrebno učiniti u poslovnom i društvenom okruženju kako bi poboljšali uvjete za razvoj ženskog poduzetništva, održana je fokus grupa u okviru izrade Strategije poticanja razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. Fokus grupi prisustvovalo je tridesetak sudionika raznih institucija (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo obrta i poduzetništva), asocijacija (Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Centri za poduzetništvo) i poslodavaca.

Iz Belišća fokus grupi kao dugogodišnja poduzetnica prisustvovala je vlasnica Agencije ARIOS Marija Kušić. Tijekom rasprave nametnula su se sljedeća pitanja:
– Koji se problemi javljaju u ženskom poduzetništvu?
– Što možemo učiniti da sami riješimo navedene probleme?
– Koje institucije se moraju uključiti da bi se uočeni problemi riješili?
– Jesmo li zadovoljni vladinom politikom?
– Što očekujemo u budućnosti od Vlade kako bi se riješili navedeni problemi?

U daljnjoj raspravi kao problem zabrinjavajućeg stanja u ženskom poduzetništvu između ostaloga navedeni su sljedeći problemi:
– nedostatak savjeta, mentorstva
– nedostatak pristupa mrežama poduzetnika/ca
– nedostatak traininga i edukativnih programa fokusiranih na tehnološki intenzivne pothvate
– nedostatak uzora, posebno iz područja poduzetničkih pothvata u tehnološki intenzivnim djelatnostima i znanosti
– žene nemaju samopouzdanja
– žene nemaju kapacitet za preuzimanje rizika
– otežan pristup financijskim resursima zbog nedostatka vlasništva nad nekretninama
– nedovoljno društvenih kontakata (asocijacije žena, drugi oblici povezivanja)
– obrazovni izbori žena smanjuju mogućnost žena da pokreću tehnološki intenzivne poslovne pothvate
– tradicionalni pogledi na ulogu žena u društvu
– nedostatak podrške za žene s dva posla (profesija i obitelj) – dječji vrtići, cjelodnevni boravak u školi, briga za starije osobe…

Poslije razmjene iskustava i mišljenja, sudionicama su podijeljeni anketni upitnici koje trebaju ispuniti i vratiti na Ekonomski fakultet. Nakon obrade upitnika bit će predstavljeni rezultati rasprave i formirani zaključci.

NOVOSTI