STOPA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OD 1. TRAVNJA 2014. GODINE POVEĆANA NA 15%

Izmjenama Zakona o doprinosima koje su usvojene 21. ožujka 2014. godine povećana je stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%.
Nova stopa zdravstvenog doprinosa primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine.
Pri obračunu doprinosa na mjesečnu plaću, stopa od 15% primjenjuje se počevši od plaće za mjesec travanj 2014. godine
(koja se u pravilu isplaćuje u svibnju), dok se pri obračunu doprinosa na ostale primitke uz plaću koji se isplaćuju od 1. travnja 2014.
primjenjuje stopa od 15%. Iznimno, ako se nakon 1. travnja 2014. isplaćuju ostali primici koji se mogu pripisati 2012. i 2013. godini,
primjenjuje se stopa od 13%.

Pri obračunu doprinosa na drugi dohodak, stopa zdravstvenog doprinosa od 15% se primjenjuje na primitke koji se isplaćuju 1. travnja 2014. i kasnije,
osim ako je obveza isplate primitka dospjela do 31. ožujka 2014 godine.

NOVOSTI