Specifikacija nepovezanih uplata- SNU i obrazac JOPPD

fotografija25.09.2015. Osijek

Hrvatska udruga poslodavaca organizirala je edukaciju na temu “Specifikacija nepovezanih uplata- SNU i obrazac JOPPD” u Osijeku 25.09.2015. godine.
Edukaciji su prisustvovale zaposlenice Agencije ARIOS Diana Bagarić i Dragana Strajnić gdje su pobliže upoznate sa Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja potrošaća (86/08, 80/13, 82/15) na snazi od 01.09.2015. godine.

Kao najvažniju stavku predavanja izdvojili bi čl. 20a Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca koji govori o dužnosti poslodavca da u slučaju nemogućnosti isplate plaće ili naknade plaće dužan je za svakoga radnika dostaviti Financijskoj Agenciji zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće ili naknade plaće, a kojom zahtjeva provedbu ovrhe na svojim novčanim sredstvima, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama.

NOVOSTI