Smanjeni troškovi registriranja obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta sukladno Zakonu o obrtu donijelo je Odluku o utvrđivanju cijene obrtnice (NN 159/13), koja iznosi 200,00 kuna, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Ujedno u razdoblju od 1. 1. 2014. do 1. 1. 2015. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice. Do sada je trošak registriranja obrta ukupno iznosio 470,00 kuna, od čega je trošak za izdavanja obrtnice 200,00 kuna koji se za navedeni period ukida, a 270,00 kuna je administrativna pristojba za postupak registracije koja i nadalje ostaje.

Plaćanja cijene obrtnice oslobođeni su:
– fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko planinskim područjima i Zakonom o otocima.
– fizičke osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo s drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža i branitelji

NOVOSTI