SEMINAR U OSIJEKU ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE (14.10.2016. godine)

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika organizirala je 14.10.2016.godine seminar u svojim prostorijama u Osijeku. Seminaru, koji je počeo u 9:30 h, prisustvovale su i djelatnice Ariosa d.o.o. Danijela Tot i Višnja Mihaljević.

Seminar je obuhvaćao aktualne teme za neprofitne organizacije: izradu financijskih planova za 2017.godinu, financijske izvještaje, plaće i naknade u neprofitnom sektoru te aktualnosti u PDV-u neprofitnih organizacija. Svaka od cjelina bila je detaljno razrađena i pojašnjena, te su sudionici mogli pitati i tražiti pojašnjenje za sve nedoumice koje se pojavljuju u poslovanju neprofitnog sektora.

Predavači na seminaru bili su dr. sc. Marija Zuber za dio o plaćama i naknadama, Domagoj Bakran za područje aktualnosti u PDV-u kod neprofitnih organizacija i mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić za izradu financijskih planova i izvještaja. Svi predavači savjetnici su u Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika, te urednici časopisa.

Ovim putem također podsjećamo sve predstavnike udruga koje vode dvojno knjigovodstvo da je rok za predaju Skraćenog izvještaja o prihodima i rashodima na Obrascu: S-PR-RAS-NPR (za razdoblje 01.01.-30.09.2016.) do 20. listopada 2016. godine te da su po Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kotrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija od 09. studenog 2015. godine dužni izraditi financijski plan za 2017. godinu za provedbu godišnjeg programa rada. Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo mogu također izrađivati financijski plan, no nisu zakonski obveznici.

Ukoliko ste obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva, s povjerenjem nam se obratite u ARIOS-u, kako bi na vrijeme izvršili svoje zakonske obveze te zajedno s našom obučenom referenticom za udruge usmjerite udrugu u željenom smjeru. Sve informacije možete dobiti: 098/208888, marija@arios.net, 031/662-101

NOVOSTI