Seminar “Porezna reforma i pripreme za završni račun”, ŽK Osijek, 23.11.2018.,9.30 sati

 

Poštovani članovi Strukovne grupacije računovodstvenih djelatnika,

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika organizira jesenski ciklus seminara pod nazivom Porezna reforma i pripreme za završni račun.

U HGK – Županijskoj komori Osijek seminar će se održati u petak, 23. studenoga, od 9.30 do 14 sati.

Na seminaru će ovlašteni porezni savjetnici govoriti o izmjenama poreznih propisa koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine, i to u porezu na dobit, porezu na dodanu vrijednost, porezu na dohodak, doprinosima, porezu na promet nekretnina te Općem poreznom zakonu.

U drugom dijelu seminara bit će riječi o pripremama za završni račun.

Sudjelovanje na seminaru za članice HGK je besplatno, ali se potrebno prijaviti online prijavnicom putem linka: Porezno savjetovanje_ZK Osijek . Prijave se zaprimaju najkasnije do četvrtka, 21. studenoga ili do ispunjenja kapaciteta.

Poziv i program seminara:

Program seminara_

Seminar Porezna reforma i pripreme za završni račun-23.11.2018_

NOVOSTI