SEMINAR “OČEKIVANE IZMJENE POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA OD 01. SIJEČNJA 2017.”

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Našice u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar na temu “Očekivane izmjene poreznih i računovodstvenih propisa od 01.01.2017. godine.

Seminar će se održati 13.12.2016. godine (utorak) u 9:30 sati u Hotelu Park Panolija Našice. Predavači su savjetnici urednici u časopisu Računovodstvo i financije. Naknada za seminar iznosi 390,00 kn i uplaćuje se na žiro-račun Udruge: IBAN: HR90 2500 0091 1020 3018 4 ili početkom seminara novčanicama. U kotizaciju je uračunata kava, kiflice, mineralna voda i radni pribor.

Program seminara odnosi se na porez na dohodak, očekivane izmjene propisa o oporezivanju dohotka, očekivanje izmjene Zakona o doprinosima, porezu na dodanu vrijednost, očekivane izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu prema novom pravilniku o strukturi i sadržaju GFI, prilagodba kontnog plana novoj strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještataj, očekivane izmjene Zakona o porezu na dobit, očekivane izmjene Zakona o računovodstvu.

Svi zainteresirani više informacija mogu dobiti u Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Našice na broj: 098/777627 ili 031/611-216,615-444

NOVOSTI