SEMINAR IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2017. GODINU, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, PLAĆE I NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek u suradnji s Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika organizira seminar za neprofitne organizacije na temu IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2017. GODINU, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, PLAĆE I NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE u Osijeku, 14. listopada 2016. godine, Šetalište K.F.Šepera 13/II, s početkom u 9,30 sati.

PROGRAM:
1. IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2017. GODINU – obveznici izrade financijskih planova – obvezni sadržaj financijskog plana – kako izraditi plan prihoda i rashoda – kako uključiti planirani rezultat poslovanja u financijski plan – što sadrži obrazloženje financijskog plana
2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU – kada se moraju raditi izmjene i dopune financijskog plana – tko usvaja izmjene i dopune financijskog plana – preraspodjela sredstava – uvjeti izvršavanja financijskog plana
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2016. GODINE – okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja – popunjavanje obrazaca – PR-RAS-NPF – način i rokovi predaje obrasca – upute za popunjavanje obrasca
4. AKTUALNOSTI U PDV-u – SPECIFIČNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – neprofitne organizacije kao porezni obveznici – obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara iz druge države članice – obračun PDV-a na ino usluge – obveza plaćanja PDV-a na autorske ugovore i ugovore o djelu nerezidenata – prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavka 2. Zakona – tuzemni prijenos porezne obveze (čl. 75. st. 3. Zakona)
5. REVIZIJA I REVIZIJSKI UVID U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU – obveza uvida i revizije financijskih izvještaja – obveza odabira revizora do 30. rujna 2016. – rokovi za obavljanje revizije – rok objave revizorskog izvješća na mrežnim stranicama – izvješće revizora –
6. OPZ-STAT-1 – obveznici predaje – rokovi predaje – način predaje – predmet iskazivanja
7. PLAĆE, NAKNADE PLAĆA I ISPLATE DRUGOG DOHOTKA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – AKTUALNE TEME – korištenje oslobođenja od obveze doprinosa na plaću – naknada za neiskorišteni godišnji odmor – pravo radnika, porezno određenje, iskazivanje – ispravak pogrešno isplaćene naknade za bolovanje – ispravak obračuna i JOPPD obrasca – koje je neoporezive primitke radnika dozvoljeno isplatiti na zaštićeni račun – visina dnevnica u slučaju kada je osigurana prehrana – tuzemne, inozemne – stipendije za školovanje, sportske stipendije, nakade sportašima amaterima, nagrade za sportska ostvarenja – drugi dohodak i oslobođenje od obveze doprinosa – isplata drugog dohotka nerezidentima – autorske naknade i naknade za isporučena umjetnička djela

Predavači su dr. sc. Marija Zuber, Domagoj Bakran, mr. sc. Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić – savjetnici – urednici u Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Naknada iznosi 600,00 kn za prvog sudionika, 500,00 kn za svaki sljedeći iz iste neprofitne organizacije (uključuje: literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak).
Zainteresirani uplatu mogu izvršiti na Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987, a sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakte: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava je obvezna zbog ograničenog broja mjesta.

NOVOSTI