Seminar «Izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi» (NN 108/12)

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek organizira seminar na temu:

« Izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi »

koji će se održati u:

HGK Županijskoj komori Osijek, Europske avenije 13 dana 07. veljače (četvrtak) 2013.god. u vremenu od 11,00 do 13,00 sati

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, poduzetnicima su nametnute određene dodatne obveze radi uvođenja reda u financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj. Zakon regulira financijsko poslovanje poduzetnika, propisuje rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja, te regulira postupak predstečajne nagodbe kao potpune novosti u našem pravnom sustavu.

Stoga Vas pozivam da poslušate seminar na kojem ćete saznati o Izmjenama predmetnog Zakona (rokovima plaćanja, utvrđivanje nesposobnosti za plaćanje, utvrđivanje nelikvidnosti, utvrđivanje prezaduženosti, o skraćenom postupku predstečajne nagodbe, o samom postupku, sudionicima nagodbe i pravnim učincima).

Ujedno ćete čuti i o nekim Izmjenama Općeg poreznog zakona (zastare, porezna jamstva, odgovornost članova uprave i dr.)

Seminar je namjenjen članovima uprava, članovima nadzornih odbora, poduzetnicima, financijskim direktorima, računovođama.

Besplatni seminar održati će gosp. Josip Brgles, oec. ovi. rev. i predsjednik Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Vinkovci.

Molimo da Vaš dolazak potvrdite ispunjenom prijavnicom na fax br: 031 223 824 ili na e-mail: mradanovic@hqk.hr najkasnije do 05.veljače 2013 .

Očekujemo Vaš dolazak i srdačno Vas pozdravljamo. S poštovanjem!

Prijava – za seminar

NOVOSTI