REKONSTRUIRANJE DUGA PODUZETNIKA

Vlada Republike donijela je Smjernice za rekonstruiranje duga poduzetnika izvansudskim putem.

Cilj Smjernica je na ekonomičan i svrhovit način pružiti poduzetnicima i vjerovnicima informacije o načelima i pravilima koja se odnose na rekonstruiranje duga izvansudskim sporazumom i time ih potaknuti na suradnju kako bi osigurali ostvarenje svojih interesa i povećali ukupnu vrijednost za vjerovnike, dužnike, radnike i gospodarstvo u cjelini.

Izvansudskim postupkom dug se može restrukturirati na dva načina:

1. pregovorima između dužnika i svakog pojedinog vjerovnika kojima je cilj postići sporazum oko izmjena načina plaćanja duga i/ili umanjenja duga (npr. otpust dijela glavnice, kamata i slično)

2. pregovorima između dužnika i glavnih vjerovnika ili svih vjerovnika kojima je cilj postići sporazum oko izmjena načina plaćanja duga i/ili umanjenja duga.

Izvansudsko rekonstruiranje duga poduzetnika treba se temeljiti na načelu savjestnosti, poštenja i kompromisa, transparentnosti, dostupnosti informacija i podršci vjerovnika poslovnom oporavku. Na jedinstvenom pristupu, koordinaciji i zastupanju interesa vjerovnika kako bi se međusobno uvažili interesi svih sudionika. Stranke u procesu rekonstruiranja duga trebale bi odrediti moratorij- određeno vrijeme potrebno kako bi se prikupile sve relevantne informacije se te za pripremile rekonstrukcije dužnikova duga. Tijekom razdoblja moratorija, vjerovnici bi se trebali suzdržati od prisilnog ostvarenja tražbina te svih ostalih aktivnosti koje bi negativno utjecale na dužnikovu situaciju, a dužnik bi se morao suzdržati od radnji koje bi mogle odužiti namirenje vjerovnika i njihovih tražbina te se obvezati da niti jedan vjerovnik se neće naći u nepovoljnijem položaju nego što je bio prije moratorija.

Smjernice su namijenjene poduzetnicima čiji su financijski problemi još uvijek rješivi izvan suda. One nisu obvezujući dokument, nego prijedlog mogućeg rješenja problema. Cilj je Smjernica doprinijeti razvoju restrukturiranja duga izvansudskim sporazumom, potaknuti dužnika da se pravovremeno obrati svojim vjerovnicima i nastoji s njima sklopiti sporazum, u trenutku kada se rast njegova poslovanja usporava, a ne onda kada više nije u mogućnosti ispuniti dospjele obveze. Upravo zbog toga Vlada Republike Hrvatske odlučila je donijeti Smjernice kako bi poduzetnike kojima prijete financijske poteškoće potaknula na pravovremenu reakciju.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u Agenciji ARIOS na adresi I.G. Kovačića 49., mailom: marija@arios.net, na brojeve: 098/208888 ili 031/662-101

NOVOSTI