REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži informacije o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19), a vodi ga Financijska agencija u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba ili osobe koje su konačni vlasnici poslovnih subjekata, kontroliraju subjekta ili na drugi način njome upravljaju, uključujući fizičku osobu ili osobe koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom. Određeni pravni subjekti u Republici Hrvatskoj dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku ili vlasnicima u Registar. To uključuje trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade i ustanove, kao i trustove i s trustom izjednačene subjekte stranog prava ako njihov upravitelj ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, ili ako trust ili s trustom izjednačen subjekt stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom. Ovlaštene osobe za upis podataka o stvarnim vlasnicima mogu to obaviti putem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje vjerodajnice visoke razine sigurnosti ili u poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Obrasci za upis stvarnog vlasnika razlikuju se ovisno o organizacijskom obliku obveznika upisa, a pravni subjekti popunjavaju Obrazac RSV-1, trgovačka društva organizirana kao d.d. popunjavaju Obrazac RSV-2, udruge i zaklade popunjavaju Obrazac RSV-3, a trustovi popunjavaju Obrazac RSV-4. Opunomoćene osobe mogu također obaviti upis na isti način uz priloženu punomoć i presliku osobnog dokumenta, pri čemu je dovoljna punomoć samo jedne osobe ovlaštene za zastupanje i ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Rok za upise u registar stvarnih vlasnika je 30 dana od osnivanja tvrtke.

Ukoliko ste se zainteresirali ili trebate pomoć i dodatne informacije u vezi registra stvarnih vlasnika obratite nam se sa punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt: marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888.

 

NOVOSTI