Redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

Skrivljeno ponašanje radnika predstavlja razlog za otkaz ugovora o radu.

Ovisno o težini povrede, radniku se može dati jedna od dvije vrste otkaza:

  • redoviti ili
  • izvanredni

U slučaju blažih i lakših povreda radnih obaveza, poslodavac bi se trebao

opredijeliti za redoviti, a u slučaju osobito teških povreda izvanredni otkaz.

Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanja radnika, poslodavac je

dužan pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati na mogućnost

otkaza.

Prije donošenja odluke poslodavac se mora savjetovati radničkim vijećem, ali i

ako se radničko vijeće protivi otkazu, to ga ne obvezuje te i dalje može ostati

kod svoje namjere i radniku otkazati ugovor o radu.

Otkaz mora biti u pisanom obliku.

Mora sadržavati podatke o radniku i obrazloženje.

Ako poslodavac radniku otkazuje ugovor o radu , radnik uvijek ima pravo na

propisani ili ugovoreni otkazni rok, a pravo na otpremninu ima ako je

kod toga poslodavca proveo dvije godine ne prekidnog rada.

Ako se ugovor o radu otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika

radnik nema pravo na otpremninu, a najmanje trajanje otkaznog roka utvrđuje se

u dužini polovine propisanih otkaznih rokova.

U praksi Vrhovnog suda RH se kao opravdani razlozi za otkaz ugovora o radu najčešće navode:

  • kašnjenje na posao
  • napuštanje posla bez odobrenja
  • neopravdani izostanak s posla
  • spavanje u radionici
  • otuđenja robe poslodavca, nanošenje poslodavcu materijalne štete
  • agresivno ili neprimjereno ponašanje
  • upućivanje uvrede

Za sva moguća pitanja i nejasnoće stojimo na raspolaganju. Obratite nam se s punim povjerenjem.

Vaš Arios!

Osobe za kontakt:

marija@arios.net ili broj mobitela: 098208888

 

NOVOSTI