Radionica kolektivnog pregovaranja

11. 09. 2015. Osijek

U Osijeku, 11.09.2015. godine, održana je radionica o znanjima i vještinama kolektivnog pregovaranja u sklopu projekta “Jačanje bipartidnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju”. Radionicu je finacirao Europski socijalni fond, a radionicu je proveo Savez samostalnih sindikata Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Sindikatom metalaca Hrvatske – Industrijskim sindikatom, Sindikatom graditeljstva Hrvatske i Sindikatom turizma i usluga Hrvatske. Na radionici je predstavljena baza kolektivnih ugovora i praktični priručnik. Radionici su prisustvovali i polaznici stručnog osposobljavanja Agencije ARIOS Zoran Alošinac i Kristina Mucić gdje su saznali nešto više o kolektivnom pregovaranju, upoznali se s osnovama baze kolektivnih ugovora te sudjelovali u simulaciji kolektivnih pregovora između poslodavca i sindikata.

NOVOSTI